СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

РАЗПИСАНИЯ И ГРАФИЦИ

 

Организация на учебния процес за учебната 2019/2020 год.

ГРАФИЦИ

 

НАЧАЛЕН ЕТАП    (I - IV КЛАС)
ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП   (V - ХII КЛАС)

               

Тук е поместен графикът за приемен час с родители на преподавателите, които не са класни ръководители!
Приемното време на всички класни ръководители е всеки вторник от 14:00 часа в учителската стая!

ГРАФИК ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График на изпитите самостоятелна форма на обучение СЕСИЯ ЮНИ/ЮЛИ 2020 г.  ВИЖ !

РАЗПИСАНИЕ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ
УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА
2019/2020 ГОДИНА

ВИЖ ТУК!

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:
есенна – 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.
коледна21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.
междусрочна05.02.2020 г.
пролетна за I - XI клас11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.
пролетна за XII клас – 16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.

Неучебни дни:
20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ
09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втори учебен срок на учебната 2019/2020 год:
06.02.2020 г. – I - XII клас

Край на втори учебен срок на учебната 2019/2020 година:
14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)