СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

РАЗПИСАНИЯ И ГРАФИЦИ

 

Организация на учебния процес за учебната 2020/2021 год.

ГРАФИЦИ

 

НАЧАЛЕН ЕТАП    (I - IV КЛАС)
ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП   (V - ХII КЛАС)
ГРАФИК ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График на изпитите самостоятелна форма на обучение СЕСИЯ ЮНИ/ЮЛИ 2020 г.  ВИЖ !

РАЗПИСАНИЕ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ
УЧЕБНА 2020/20221 ГОДИНА

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА
2020/2021 ГОДИНА

ВИЖ ТУК!

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЗАПОВЕД № РД09-2118/28.08.2020 Г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година
ВИЖ ТУК!

 

РАБОТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ВИЖ ТУК!