СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

РАЗПИСАНИЯ И ГРАФИЦИ

 

Седмична програма на часовете

1- 4 клас
5 - 12 клас

Организация на учебния процес (учебна 2017/2018 год.)

РАЗПИСАНИЕ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
ВАКАНЦИИ
УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА
2017/2018 ГОДИНА

ВИЖ ТУК!

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018:
01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:
19.02.2018 г. – Патронен празник
21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018:
07.02.2018 г. – I - XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018:
15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V - VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)

 

ГРАФИЦИ

 

НАЧАЛЕН ЕТАП    (I - IV КЛАС)
ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП   (V - ХII КЛАС)
ГРАФИК ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, УЧЕБНА 2017/18 Г.

Виж графика за провеждането на изпитите за самостоятелна форма на обучение
ИЗПИТНА СЕСИЯ: август/септември за учебната 2017-2018 г.    ТУК
ИЗПИТНА СЕСИЯ: юни/юли за учебната 2017-2018 г.    ТУК
ИЗПИТНА СЕСИЯ: април за учебната 2017-2018 г.    ТУК

ИЗПИТНА СЕСИЯ: януари-февруари за учебната 2017-2018 г.    ТУК