СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

ПРИЕМ

Обучението в СУ "Васил Левски" се осъществява от 1 до 12 клас в трите образователни степени (начална, прогимназиална и гимназиална).

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

СУ "Васил Левски"?

  • Най-голямото училище в област Габрово.
  • Висококвалифициран педагогически персонал.
  • 3 образователни степени в едно училище.
  • Kомпютърни кабинети с осигурен Интернет достъп.
  • Отлична спортна база.
  • Единственото училище със закрит плувен басейн.
  • Училище с педагогически съветник.
  • Добра подготовка и участие на учениците в олимпиади, състезания и конкурси.
  • Над 90% от завършилите продължават образованието си във ВУЗ.

Прием I клас

Image 02Паралелките дават богата обща култура, задълбочени и трайни знания, формират нравствени ценности.

ТИ ИЗБИРАШ!
Ние знаем как да те изведем
на върха!

За обучението на децата е осигурена ергономична училищна мебел, с постоянно място за всяко дете.За най-малките ученици е обособена отделна охраняема сграда. Съобразен с психическата активност на първолаците е началният час на учебните занятия – 08.00 часа и едносменното обучение, което продължава през целият начален етап на обучение. Това гарантира безпрепятственото пристигане и прибиране от училище.
Научи повече!

Прием V клас

Image 01
Обучението се извършва в ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПАРАЛЕЛКИ и МАТЕМАТИЧЕСКА ПАРАЛЕЛКА с разширено изучаване на математика под формата на факултативни учебни часове (ФУЧ).
Паралелките дават богата обща култура, трайност и задълбоченост на знанията, формиране на нравствени ценности и гражданско поведение.
В избираемите учебни часове (ИУЧ) в МАТЕМАТИЧЕСКАТА ПАРАЛЕЛКА допълнително внимание се обръща на подготовката по предметите български език и литература и математика.
Научи повече!

Прием след завършен VII клас


Приемът след седми клас ще бъде обединен в един изпит с външното оценяване.
Оценката от външното оценяване ще се вписва като текуща, но ще участва и в балообразуването при класирането за гимназии.
Научи повече!

Прием след завършен VIII клас

Image 01
Обучението се извършва в ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПАРАЛЕЛКИ (непрофилирано обучение).
Паралелките дават богата обща култура, трайност и задълбоченост на знанията, формиране на нравствени ценности и гражданско поведение.
В избираемите учебни часове (ИУЧ) допълнително внимание се обръща на подготовката по предметите български език и литература и математика, с цел доброто реализиране на учениците на държавните зрелостни изпити. Учениците преминали успешно четиригодишния курс на обучение, завършват солидно подготвени, което улеснява по-нататъшното им обучение и усъвършенстване в предпочитана от тях област.
Научи повече!