СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

НОВИНИ И АКТУАЛНИ ДЕЙНОСТИ УЧЕБНА 2019 /2020 ГОДИНА

 

Архив новини

 

Пътуващ фестивал "Улицата" – Севлиево, 2019

На 11.10.2019 година учениците от II А клас участваха в пътуващия фестивал "Улицата" – Севлиево, 2019. Животът е едно пътуване, а улицата е мястото да се срещнем…

Децата, съвместно със своя класен ръководител К. Иванова и учителя на IV група ЦОУД – Т. Стойчева, организираха Арт ателие, в което се забавляваха, рисуваха и декорираха тиквички. За своята креативност и прецизно изпълнение те получиха награда за най-интересно представена творческа идея в рамките на фестивала - ваучер на стойност 300 лева за покупки в книжарница "М-Прес" ООД.

Кампания за популяризирането на немски език и мотивирането на млади хора да преподават езика

От началото на учебната 2019/2020 година Гьоте Институт започна кампания за популяризирането на немски език и мотивирането на млади хора да преподават езика. Учители по немски език споделят своя опит като преподаватели по езика чрез интервюта и клипове.

В рамките на кампанията г-жа Радослава Стоянова - учител по немски език в СУ "Васил Левски", се включи като посредник на Гьоте Институт. С нея бе проведено интервю, което, заедно със снимков материал, ще бъде поместено в новинарския сайт actualno.com. Подробности за инициативата, както и играта за ученици "Mein Deutschlehrer ist cool" (Моят учител по немски е як) могат да се намерят на сайта на Гьоте Институт

Виж интервюто с Радослава Стоянова ТУК

Ден на европейските езици в училище

С различни изяви беше отбелязан Денят на европейските езици (26 септември) в отделните класове.
Силвия Петкова, Преслава Добрева и Стефани Христова от 8Б клас и Пресияна Ганева от 9Б клас бяха подготвили късмети, пожелания, скоропоговорки и послания на различни езици, които раздаваха на главния вход преди часовете

Учениците от VI клас с преподаватели Албена Маркова и Айлин Байрактарова проведоха викторини. VIВ клас написаха листчета с любимите си думи на английски език и ги залепиха на дъската в часа на Даниела Христова.
IXА клас получиха информация и се запознаха с езикови факти във връзка с европейските езици, като проведоха и викторина.  IXБ клас споделиха с другите езикови паралелки любими думи на немски език. Г-жа Ташкова запозна XБ клас с мястото на българския език в семейството на славянските езици. Учениците на г- жа Христова, които изучават немски като втори чужд в XIА и XIIА клас изговаряха най- дългата дума на немски език и се упражняваха със скоропоговорки. Учениците наг- жа Вълчева от XIIА клас получиха информация и езикови факти.

СУ "В. Левски" – иновативно училище от новата учебна година

СУ "Васил Левски" е включено Списъка на иновативните училища в България за учебната 2019/2020 година, утвърден от Правителството с решение №479/05.08.2019 г.
113 са новите училища в този списък от общо 395 иновативни училища от 133 населени места (111 общини в 28 области), одобрени от Комисията за иновативните училища, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. Нашето училище е единственото училище от Община Севлиево, а за област Габрово са 6.
Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.
Името на проекта, с който СУ "Васил Левски" – Севлиево кандидатства за иновация, е "Наука на сцената". Основната цел на нововъведението е насочване интереса на учениците към природните науки, както и до по-голямата им научна грамотност. Това ще бъде постигнато за 4-те години и ще бъдат обхванати около 150 ученици от II до XII клас и 12 учители. Ще бъдат формирани групи за дейности по интереси, чрез които да се повиши нивото на образованието от STEM (science, technology, enginnering, mathematics) дисциплините, като основна област на човешкото познание и като бъдеща кариера. Иновацията ще даде възможност учителите, в ролята на ментори, прилагайки холистичен подход в обучението по природни науки, да провокират учениците да учат практически, чрез преживяване, да бъдат изследователи, да предлагат решения на поставени казуси, да си сътрудничат и да имат позиция към глобални екологични проблеми. Учениците да имат преносими умения, чрез които да бъдат адаптивни към бъдещите професии.
Мотивите на ръководството да кандидатства за иновацията са свързани с това, че училището от 2008 г. е организиратор на Националния фестивал "Наука на сцената", в който учителите и учениците му имат възможност да демонстрират своите проектни предложения в областта на природните науки и математиката.
Чрез иновацията учениците ще могат да се подготвят практически да разработват интересни проекти за участие в: Седмицата на природните науки в училище; Националните състезания - Ключови компетентности по природни науки, Природни науки и екология, "Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" на Фондация "Еврика", Наука на сцената; Google Sience fair; летните програми на Space Camp Turkey (до сега 14 възпитаници на гимназията са преминали през летните програми, а Сезен Ходжа беше вторият български тренер там). Иновацията ще включи ученици и от паралелките с профили "Природни науки" и "Математически", с прием след VII-ми клас. Иновацията ще бъде подкрепена и от ефективното използване на възможностите на модерните образователни технологии. От 2017 г. се внедрява Google G suite за образованието. Всеки учител има собствен профил. 40% от учениците на СУ "Васил Левски" (5-10 кл.) имат профили и работят в Classroom по някои учебни предмети. Облачните технологии позволяват лесна комуникация между екипа на училището и го причисляват към Училищата в облака.

Тържествено откриване на новата 2019/2020 учебна година

С издигане на националния флаг, посрещане на училищното знаме и кратка празнична програма, подготвена от наши ученици под ръководството на госпожа Ваня Ангелска - старши учител по музика, и госпожа Марияна Иванова - старши учител по български език и литература, стартира новата учебна 2019/2020 година.
С букети, усмивки и лятно настроение учениците от СУ "В. Левски" изпълниха училищния двор на 16 септември – първия учебен ден. Официални гости на тържеството бяха: Иглика Събева – депутат в Народното събрание, д-р Иван Иванов – кмет на Община Севлиево, г-жа Емилия Ангелова – старши експерт в РУО Габрово, г-жа Марияна Петрова – председател на Училищното настоятелство при СУ "„В. Левски", г-жа Десислава Кънева – председател на Обществения съвет към училището.
Под звуците на химна знамето издигнаха изявените ученици Аксел Кочум -11а, Цветелин Дончев - 9а и Стефани Христова - 8б клас.
Водещите приветстваха с "Добре дошли" първокласниците, които за първи път ще прекрачат прага на училището, както и осмокласниците в трите профилирани паралелки: математическа с английски език, природни науки с немски език и предприемачество с руски език. С гордост водещите обявиха, че от тази учебна година СУ "В. Левски" вече е едно от иновативните училища в областта на природните науки. Съобщиха и новината, че се преминава изцяло на електронни дневници.
Директорът на училището г-н Тома Томев поздрави учениците и им пожела успешна учебна година, всеки от официалните гости също приветства учениците от най-голямото в област Габрово училище, а г-жа Марияна Иванова прочете получените поздравителни адреси. Песните, подготвени от децата на г-жа Ваня Ангелска от клуб "Музикална лаборатория" и стиховете за учението и успеха, подбрани от г-жа Марияна Иванова, създадоха празнично настроение на децата и те с възторг аплодираха изпълнението на "Аз съм българче"от малката Петя.
След поздрава на г-жа Костадинова – майка на първокласник, и водата от менчето, плисната от директора за здрава и успешна учебна година, настъпи най-вълнуващият момент на празника – всеки дванадесетокласник поведе по двама първокласници и заедно минаха през окичената с цветя шестица на входа на училището. Така показаха, че има на кого да предадат щафетата и че в училището е жива идеята за приемственост и общност!