СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

НОВИНИ И АКТУАЛНИ ДЕЙНОСТИ УЧЕБНА 2019 /2020 ГОДИНА

 

Архив новини

 

Актуално

УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ
I СРОК, УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

     Разпределение на средствата по видове стипендии
     Критерии за допускане до класиране
     Критерии и показатели за класиране на учениците
     Размер на стипендиите и периода, за който се отпускат
     Необходими документи за кандидатстване

Виж заповедта ТУК!      

 

     Изплащане на стипендиите за I срок на учебната 2019/2020 година

Виж заповедта ТУК!      

Утринна гимнастика в училище

Утрото на 2 декември 2019 година в СУ "Васил Левски" започна с утринна гимнастика.

Идеята за утринна ведрина в гимназията дойде от Ученическия съвет, ръководството и учителите по физическо възпитание и спорт.
Ученици и учители се забавляваха заедно, правейки най-различни упражнения за загрявка. Възможност да покаже измислено от него упражнение имаше всеки един от присъстващите. Разбира се, ръководството също се включи в тази инициатива. Г-н Томев (директор) и г-жа Конова (заместник-директор) застанаха редом до учениците и своите колеги. Г-жа Конова дори демонстрира свои собствени упражнения, с които показа собствен начин за загрявка.
Всяка сутрин в 7:40 часа във фоайето на втория етаж всеки, който желае, може да се включи в новото начинание.

Преслава Куртева, XIА клас
Клуб Журналист

СУ "Васил Левски " отбеляза световния ден за борба със СПИН

На 2 декември клубът по природни науки "Млад изследовател " отбеляза световния ден за борба със СПИН. Инициатор на мероприятието беше госпожа Анна Жекова - ръководител на клуба по природни науки, а участници - ученици от VIII Б и IX Б клас и единадесетите класове.
Участниците от VIII Б клас подготвиха за раздаване червените лентички - символ на борбата срещу СПИН. Учениците от IX Б клас изработиха две човешки фигури (мъжка и женска), на които учениците залепваха листчета със свои познания за СПИН, и плакат с информация за това как човек може да се зарази със СПИН и какви са начините за предпазване от коварната болест. Учениците от единадесетите класове изработиха и представиха мултимедийна презентация, която обясняваше какво е СПИН.
Много ученици и учители проявиха интерес към инициативата на клуб "Млад изследовател", като залепваха на картонените фигури своите листчета със знания.

Ивайло Асенов, IX Б клас, клуб "Журналист"

Участие в Младежки форум за кариерно сътрудничество "Атмосфера бъдеще", СУ "Проф. Асен Златаров" - Първомай

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ
ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ "АТМОСФЕРА БЪДЕЩЕ"При участието си във Форума представихме града, училището (СУ "Васил Левски"), бизнеса и това как си сътрудничим за кариерното развитие на младите хора.
Теодора Конова - заместник-директор, и Ренета Николова - представител на Ученическия съвет, представяйки пред участниците във Форума училището, споделиха за участието на нашите ученици в различни проекти и обмени, участието в образователните лагери в Измир и Москва, както и за ролята на Ученически съвет в живота на училището.
Светла Георгиева - като представител на бизнеса, разказа как Бизнес сдружение "Севлиево 21 век" поощрява младите хора, какви са младежките и студентските стажантски програми, предлагани от фирмите в града.
Мила Михайлова презентира клуб "Журналист" от СУ "Васил Левски" и неговата роля за популяризиране на дейностите в училище, представяйки журналистиката като начин на живот и възможност за бъдеща кариера на младите хора.

Румен Гатев с награда от МО

На 29 ноември 2019 година СУ "Васил Левски" беше гостоприемен домакин на тържественото награждаване на ученика от XI Б клас - Румен Мариянов Гатев, отличил се достойно в Националната кампания на Министерството на отбраната "Бъди войник".
На събитието присъстваха г-жа Красимира Йорданова - заместник-кмет на Община Севлиево, полковник Георги Петков - началник на Централното военно окръжие, подполковник Милен Добрев - заместник-началник щаб на Централното военно окръжие, подполковник Кристиян Гранджан - началник на Военно окръжие, град Габрово, директори на средни училища в град Севлиево. Гост на тържеството беше и майката на Румен - г-жа Надежда Пенчева.
"Обикновен, но по-различен от другите е този ден. Той носи в себе си обещание за празничност, усещане за тържественост, надежда, че мечтите докосват небето на сбъдването. Обикновен, но по-различен от другите е и ученикът от XIБ клас Румен Гатев. Той носи в себе си родолюбивата искра, артистичното умение да се превъплъщава, страстта на колекционера и ... мечтае да бъде войник" - сподели с гостите г-жа Таня Попова в ролята си на водещ. Тя запозна публиката с успехите на Румен, които той постига благодарение на задълбочения си интерес към учебните занятия. Неговата мотивация и амбициите му го подтикват с голям интерес и усърдна самоподготовка да участва в извънкласни и извънучилищни дейности и инициативи в областта на литературата и историята.
В началото на събитието гостите бяха поздравени с музикално певческото изпълнение на песента "Питат ли ме де е зората" от Музикалната лаборатория "Традиции на сцена" в училище с ръководител госпожа Ваня Ангелска. Румен Гатев рецитира откъси от стихотворения на Ботев и Вазов: "Елегия", "Хаджи Димитър", "Моята молитва", "Опълченците на Шипка", "Новото гробище над Сливница".
След въздействащото му изпълнение думата бе дадена на г-н полковник Георги Петков, за да връчи наградите на Румен - сувенирен нож "Манлихер", книга на тема "Голямата война 1914-1918г." на академик Георги Марков и юбилеен медал "100 години Първа световна война" от Министерството на отбраната. Заповедта за награждаване от министъра на отбраната - г-н Каракачанов, прочете майор Георги Георгиев.
Румен също беше приготвил подаръци а гостите - книгата "Катастрофалното наводнение в Севлиево през 1939 г" и ретроспективен албум "Поздравъ отъ Севлиево", издадени от него, в съавторство със съученика му Борислав Маринов.

Преслава Куртева, XIА клас
Клуб Журналист

Национална програма "Заедно в грижата за ученика"

"Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио"

Националната програмата на МОН "Заедно в грижата за ученика", Модул 1 "Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио", тази година даде възможност в СУ "Васил Левски" - гр. Севлиево шест паралелки да се включат в разработването на проект за реализирането на ефективен образователен процес, чрез който задълбочено да се проследи развитието на всеки ученик от даден клас.
Ученическото портфолио позволява чрез съхранение, оценяване и самооценяване на материалите на децата в работна папка да се документира опита и напредъка им през учебната година, нагледно да се представят изявите им. Чрез колекцията от постиженията им може да се проследи представянето на детето в различни образователни и извънкласни дейности. Ученическото портфолио дава възможност за повишаване ангажираността на учениците към учебния процес и провокира вниманието на родителите и тяхната активност.
Предоставените средства от проекта дадоха възможност за осигуряването на разнообразни материали за изработването на цветно и вълнуващо портфолио за всяко дете от IБ, IГ и всички втори класове с класни ръководители: Д. Ганчева, П. Стефанова, К. Иванова, С. Георгиева, Н. Илиева и Ем. Ганчева.

Съвременно обзаведена игротека в начален етап

Учениците от начален етап, включени в групите за целодневна организация на учебния ден, се сдобиха със съвременно обзаведена игротека, осигурена по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците" на стойност 9 232 лв.


За осигуряване на дейностите по интереси и организираният отдих и физическа активност се закупиха различни образователни материали и занимателни игри. В библиотечните кътове на стаята учениците могат да открият книги, които се изучават в часовете по Български език и литература в начален етап. Малките възпитаници имат възможност да изградят положителна нагласа към образователния процес в часовете по самоподготовка като се потопят в света на енциклопедиите, да засилят интереса си към следобедните занимания в училище чрез дейностите по интереси. За развитието на физическата активност на децата се закупиха топки, федербали, кегли, обръчи, въженца и шахове. В своите първите стъпки в света на програмирането, учениците от III и IV клас ще учат докато се забавляват като използват програмируемите пчелички BEE – BOT.
Учейки и забавлявайки се, обучението в групите за целодневна организация ще се превърне желана територия за учениците.

Национална програма "Заедно в грижата за ученика"

За по-ефективен и емоционално комфортен преход между подготвителната група на детската градина и първи клас на СУ "Васил Левски"
Проектът по Модул 2 "Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап" на Национална програма "Заедно в грижата за ученика" е насочен към подобряване на качеството на началното образование чрез улесняване на адаптацията на децата, постъпващи в първи клас и утвърждаване на базови умения у децата, изградени в ПГ на детската градина. Синхронизацията на критериите и нивото на необходимите знания в края на подготвителната група и началото на първи клас ще доведе до намаляване на усилията и емоционалния стрес на децата и техните родители при прехода. Дейностите по проекта са насочени към актуализиране на изискванията към възрастовата характеристика на децата и пропедевтика за формиране на бъдещи знания и умения. Ще се реализират съвместни инициативи: педагогически ситуации в детската градина, открита практика в първи клас в училище, работилници за мартеници и великденски сувенири, организирани съвместно с родителите на участващите деца в проекта.
В резултат на съвместната дейност с почти 50 деца между г-жа Емилия Калоянова (класен ръководител на IА клас, СУ "Васил Левски") и г-жа Надежда Петрова (ст. учител в ПГ на ДГ "Слънце"), при финализирането на проекта ще бъдат обсъдени и набелязани комплексни вътрешни стандарти за критерии на работа в отделните образователни звена за оценка на образователния потенциал, които ще бъдат предоставени на учителите в детската градина и бъдещите учители на първи клас в училище за практическо приложение.

Панорама на висшето образование в СУ "Васил Левски"

На 25.11.2019 г. в СУ "Васил Левски" се проведе импровизирана Панорама на висшето образование, на която бяха поканени университети от България, за да представят своите специалности и възможностите за кандидатсване, които имат завършилите ученици .
В събитието участие взеха:
- Американски университет в България - Благоевград
- Висше училище по агробизнес и развитие на региона – Пловдив, филиал Велико Търново
- Аграрен университет - Пловдив
- Медицински университет – Варна, филиал Велико Търново
- Химикотехнологичен и металургичен университет – София
- Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
- Медицински университет – Варна
- Технически университет - София
- Русенски университет "Ангел Кънчев"
- Висше строително училище - София


Учениците получиха информация какво предлагат висшите учебни заведения като специалности от щандовете и презентациите на представителите на университетите. Проявиха интерес за това какви са възможностите за получаване на стипендии, за настаняване в общежитие, могат ли да участват в проекти по ЕП „Еразъм +“ за студентски обучения и практики, и какви дипломи ще получат в края на своето обучение.
Панорамата беше предназначена за XI и XII класове, но интерес към нея проявиха и по-малките ученици от VII-X клас.
Като форма за кариерно ориентиране това събитие се хареса и на учениците, и на гостите академични преподаватели и може да стане традиция в СУ "Васил Левски", както и да разшири обхвата на ученици.

Наши ученички с отлични оценки на ХVIII Национално състезание по природни науки и екология

В периода 22 - 24.11.2019 г. в град Търговище се проведе ХVIII Национално състезание по природни науки и екология с представяне и защита на проекти.

Участие в него взеха 95 ученици с 52 проекта от 22 области на страната. Целта на състезанието е да се осигури възможност на учениците да представят свои авторски идеи и интерпретации по определен проблем, резултати от изследвания в областта на природните науки и екологията, да защитят собствена позиция по актуални за обществото проблеми, да покажат оригинално мислене, както и да обменят идеи помежду си.
В първа състезателна група (V-VII клас) бяха представени 13 проекта, а във втората възрастова група (VIII-XII клас) - 39 проекта. Тези проекти бяха оценени от Национална комисия, а получените оценки учениците могат за използват за прием във висши училища при решение на съответните университети.
Ученичките от СУ "Васил Левски" Мартина Тотевска и Габриела Петрова от XI б клас взеха участие със своя проект "Вода газим-жадни ходим". Техни ръководители бяха г- жа Ивета Кръстева и г-жа Ана Жекова. В първия кръг участниците представиха разработения от тях цялостен проект на постерна сесия (изложба), а във втория кръг проектът бе защитен публично с презентация, която бе изработена от съученика на момичетата и техен добър приятел - Борислав Маринов.
Проектът на Мартина и Габриела бе класиран на 5 място и получи оценка 6,00.
Г-жа Кръстева сподели, че изключително много се гордее с момичетата. "Успяха да покажат дух, да се преборят с голямата конкуренция и да получат отлична оценка."- добави госпожата.

Преслава Куртева, XIА клас
Клуб Журналист

Наши ученици с участие в IV Международен биомедицински конгрес

От 15.11.2019 до 17.11.2019 в София се проведе IV Международен биомедицински конгрес, част от който е Junior Pre - Course. Първото по рода си научно събитие за ученици в България, Junior Pre - Course, се провежда за трета поредна година. В рамките на събитието се реализира и основната му идея, а именно, най - добрите гимназисти, ученици XI и XII клас от цялата страна, да бъдат част от един активен научен форум.
В събитието взеха участие седем ученици от СУ "Васил Левски" (Йозлем Тунджаева и Ивелина Милкова – XIА клас, Кристина Иванова и Красен Стефанов – XIБ клас, Ивета Иванова Ботева от XIIА клас и Светлана Пейкова и Виктория Ненчева Цветкова от XIIБ клас), водени от преподавателя им по биология и здравно образование Ана Жекова.
Изборът на участниците във форума беше съобразен със следните критерии:
- засилен интерес към биологичните науки;
- отличен успех;
- участия и постижения в олимпиади по биология и химия. Заедно със студентите по медицина и фармация нашите ученици имаха възможността да се докоснат до иновациите в медицината. За тях бе изготвена специална програма, включваща лекции и работилници с насоченост към основните медицински сфери, а именно - медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве. Даде им се възможност да изберат по две работилници и да присъстват свободно на лекциите в тяхната програма. Проведе се биологично състезание - Универсиада, което представляваше тестови въпроси, които трябваше да бъдат решени от 5 групи ученици, сформирани на случаен принцип. Победителите в състезанието получиха награда - разходка из Катедра анатомия, хистология и ембриология.
Учениците се запознаха по-обстойно с пътя на лекарствата, правиха сърдечен масаж, електрокардиограма, наблюдаваха здрави и болни тъкани под микроскоп, видяха човешко тяло и органи (посетиха дисекционната зала при МУ), вземаха и изолираха ДНК, отливаха зъбни модели, правиха шевове на рани, трахеотомия и още много интересни дейности.
Учениците останаха възхитени и очаровани от преживяното и наученото в рамките на тези 3 дни. След завръщането си всеки един от участниците сподели, че участието му в Конгреса до голяма степен е подпомогнало да направи своя избор за бъдеща професия.

Жест на милосърдие

Приключи училищното състезание за събиране на капачки "КапачКино",
организирано от Interact Club Sevlievo.

Кампанията стартира на 18.09.2019 година
Цели на състезанието:
- Да популяризира каузата на "Капачки за бъдеще" (рециклиране на пластмасови капачки с цел набиране на средства за закупуване на кувьози за болници в малките градове)
- Да насърчи рециклирането сред младежите.
Наградата:
безплатни билети за кино за класа и класния ръководител, победители в състезанието
Финален етап на състезанието:
18.11.2019 година, площад "Свобода", гр. Севлиево от 16:30 ч
Ето и резултатите:
Учениците от IIIа, IIIб, IIIв класове спечелиха наградата на Interact Club Sevlievo - ваучер за кинопрожекция.
Идеята на победителите е да подарят билетите си на сираци и полусираци от училище.

Актуално

Информация за свободни места по паралелки
                              Виж информацията ТУК!

Проект "Незабравимата България"
"Българска дружина планина повдига: Лъвски скок!"

На 11 ноември 2019 година за втора поредна година г-н Искрен Красимиров (кинорежисьор, преподавател в Нов български университет) гостува на училището ни по проект "Незабравимата България" и отново бе приет много радушно, с интерес и любопитство от учениците. Повод за тазгодишното му гостуване бе представянето на образователния спектакъл "Българска дружина планина повдига: Лъвски скок!" пред учениците от V б, в, г класове. Инициатива за това гостуване е на г-жа Росица Гетова - старши учител по история в СУ "Васил Левски".


Патриотичното филмово-театрално шоу даде възможност на учениците да се запознаят със святото дело на Апостола Васил Левски, който е Патрон на училището.

Участие в XII регионален конкурс "Златен славей"

На 9 ноември 2019 г. в гр. Габрово се проведе XII регионален музикално-фолклорен конкурс "Златен славей". Над 300 ученици от Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна премериха сили и талант в зала "Възраждане".
Фолклорните дарования бяха оценявани от авторитетно жури - преподаватели от Националното училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" - гр. Котел и изпълнители от хор "Космически гласове" .
За девети пореден път талантливите момичета и момчета от музикална лаборатория "Традиции и сцена" към СУ "Васил Левски", гр. Севлиево с ръководител старши учител Ваня Ангелска грабнаха вниманието на публика и жури. В оспорвана конкуренция с вокални формации от училищата в Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево те за пореден път се изкачиха на стълбичката на победителите и бяха удостоени с Първо място и статуетката "Златен славей".
"Висока вокална култура на звукоизвличане, професионално направени аранжименти на песните и отлично и емоционално поднесени на публиката! Без всякакво съмнение големият победител сте вие! Продължавайте да създавате таланти и любов към националните традиции, продължавайте да сте съвременния будител!" - каза председателят на журито г-н Николай Генов за изпълненията на група "Традиции и сцена" при връчване на наградата на художествения ръководител г-жа Ваня Ангелска.
С чувство на удовлетворение участниците в музикална лаборатория приемат поредната си награда и отправят поглед към подготовката на следващата изява, която е традиционната вече възстановка на обичаят Бъдни вечер, съвместно с Градски исторически музей, гр. Севлиево.

1 ноември - Денят на народните будители в училище

На 31 октомври Ученически съвет при СУ "Васил Левски", отбеляза официалния празник, на който се чества паметта на всички български просветители, книжовници, писатели, публицисти, революционери, патриоти и родолюбци, изиграли роля в запазването и поддържането на българския дух, в организирането и провеждането на борбата за свобода и в пробуждането на националното самосъзнание - Деня на будителите.
Ученически съвет се погрижиха за приятната атмосфера в училище. Банер с надпис "Ден на народните будители" посрещна учениците на главния вход. Балони в цветовете на трибагреника "играеха" весел танц, побутвани от минаващите ученици. Във фоайето на първия етаж бе организирана забавна образователна игра. Учениците имаха възможност да наредят 3 големи пъзела с портрети и мъдри мисли на видни българи.
Във фоайето на втория етаж на видеоекран бяха излъчени проведените от УС в изминалата седмица интервюта с учители и ученици с въпроси, свързани с празника.
"На днешния ден често може да чуем въпроса "Кои са народните будители на днешния ден?" Независимо как ще си отговорим на него, нека помним миналото си и не забравяме онези, за които думата идеал е значела нещо, а родината е била голямата любов и смисъла на живота. Точно заради това избрахме тази година да не празнуваме Хелоуин, а да почетем само и единствено този празник." - сподели Преслава Куртева - Председател на УС.

Поредно обменно обучение с Гимназия Раублинг, Германия

Група от 10 ученици от IX, X и XI клас, изучаващи немски език като първи чужд език в нашето училище, заедно с госпожа Радослава Стоянова - старши учител по немски език, посетиха гимназия Раублинг, в Раублинг, Бавария, Германия в периода 19-25.10.2018 година. Посещението е част от партньорските взаимоотношения между двете училища за осъществяване на обменни обучения, в които ученици и преподаватели от двете партниращи си страни споделят различни обучителни и преподавателски практики.
Ето какво споделя ръководителят на групата след завръщането:
При пристигането ни в Раублинг бяхме топло посрещнати с традиционни баварски лакомства от семействата. Съботата и неделята (19.10-20.10.) бяха прекарани в приемните семейства, като те организираха програмата на нашите ученици.
В понеделник на 21.10. 2019 г.) двете ученически групи, българската и немската, откриха официално дните на обмена с презентации на държавите, градовете и училищата си. Българските ученици представиха не само презентации, но и танцуваха в ритмите на български фолклор. В същия ден в училището се отбелязваше деня на запазване на баварските традиции, учениците бяха облечени в народни носии, нашата група също. Запознахме се с новия директор на гимназия Раублинг , г-н Щадлер. Поднесохме подаръци от Ръководството, учителите и учениците на СУ „Васил Левски“. След официалната част групата се отправи към връх Венделщайн с историческата железница със зъбчати колела.
Във вторник (22.10.2019 г.) учебни часове не се провеждаха, поради обучение на колегите от немското училище. Заедно с немските си партньори пътувахме с корабче до островите Херен и Фрауенинзел, където разгледахме двореца Херенхимзее, построен от крал Лудвиг Втори , на когото принадлежат още дворците Линденхоф и Нойшванщайн. Дворецът Херенхимзее е построен по подобие на този във Версай.
В сряда (23.10.2019 г.) посетихме град Залцбург, Австрия. В културната програма бе включено посещение на градините на Мирабел и на родната къща на Моцарт.
В четвъртък (24.10.2019 г.) след посещение в учебни часове, отпътувахме за Розенхайм. Разгледахме експозицията „Морски гиганти“ в изложбената зала „Локшупен“, след което бяхме посрещнати от г-н Петер Хамбергер във фирма „Хамбергер“. Бяхме запознати с производството на паркет и санитарни изделия, като обиколихме цеховете.
Последният ден от обмена (петък, 25.10.2019 г.) премина в посещение на учебни часове, след което отпътувахме за Мюнхен. Разходихме се в центъра на града заедно с немските ученици- участници в обмена. Посетихме Алианц Арена с екскурзовод. Немските ученици и колегите ни изпратиха до летището.

Ученически съвет при СУ "Васил Левски" Ви кани


В училище връчиха призовете "Учител вдъхновител"

На 29 октомври в Актовата зала на училището бяха връчени призовете "Учител вдъхновител".
Боряна Борисова - преподавател по английски език в началната степен и Пламен Пенчев - преподавател по история и география в прогимназиална и средна степен, бяха удостоени с признанието на учениците и получиха грамоти, с които са признати за учители вдъхновители.
Идеята за призовете е на Училищното настоятелство при СУ "Васил Левски". Изборът на учителите вдъхновители е направен от учениците от всички класове на училището след попълването на анкета карта с дванайсет въпроса.
Призовете на двамата избрани учители връчи председателят на училищното настоятелство в СУ "В. Левски" Марияна Петрова. Признанието "Учител вдъхновител" ще се връчва ежегодно в навечерието на 1 ноември - Денят на народните будители, е намерениото на училищните настоятели.

Ученически съвет при СУ "Васил Левски" се сдоби с нов член

Днес, 21.10, Ученически съвет при СУ "Васил Левски" се сдоби с нов член! Чаровната Гергана Златанова от IXA клас е новото попълнение на съвета. По време на предизборната кампания всички кандидати изработиха постери и презентации, с които да запознаят своите съученици с техните интереси и бъдещи намерения. С цели 109 гласа Гергана смело поведе напред и спечели ученическите избори!

Съветът може да се похвали и с изцяло ново женско ръководство:
    Председател: Преслава Куртева, XIA клас
    Заместник-председател: Елица Иванова, XБ клас
    Касиер: Ренета Николова, XA клас
    Секретар: Йозлем Юмерова, XIA клас

УЧЕБНА 2019 /2020 ГОДИНА     НОВИЯТ СЪСТАВ НА СЪВЕТА

Мартина Тотевска със самостоятелна изложба от картини

Мартина Тотевска е ученичка в XIБ клас в Средно училище "Васил Левски". Младата художничка откри събитието с благодарности към всички хора, дошли да я подкрепят. Залата бе пълна. Очите на всички светеха, взирайки се в платната, от които искряха цветове и чувства.
Картините за изложбата са рисувани около две години.

Виж материала за събитието и интервюто на Десислава Петкова, 11а, клуб "Журналист" ТУК!

Боянка Вълчева и Теодора Конова с участие в Международен обучителен курс в Хелзинки, Финландия (25-31.08.2019 г.)

УЧИТЕЛЯТ Е ЦАР И ВСЯКО ДЕТЕ Е УНИКАЛНО ВЪВ ФИНЛАНДСКОТО УЧИЛИЩЕ

Това споделиха пред своите колеги Боянка Вълчева и Теодора Конова, на организирания от тях семинар, на който разказаха впечатления от участието им в международен обучителен курс в Хелзинки, Финландия - 25-31.08.2019г. В обучението бяха включени 18 участници от 8 държави – Франция, Испания, Португалия, Хърватска, Словения, Латвия, Гърция и България.
То бе на тема "Интегрирана учебна програма – преподаване на глобални умения", органзизран от Euneos, с лектор Андреа Гатман и финансиран от Европейската програма Еразъм +, по ПРОЕКТ KA101-061937 – "Развитие на педагогическите кадри за по-качествено образование – Промяната отвътре".

Виж материала за събитието ТУК!

Пътуващ фестивал "Улицата" – Севлиево, 2019

На 11.10.2019 година учениците от II А клас участваха в пътуващия фестивал "Улицата" – Севлиево, 2019. Животът е едно пътуване, а улицата е мястото да се срещнем…

Децата, съвместно със своя класен ръководител К. Иванова и учителя на IV група ЦОУД – Т. Стойчева, организираха Арт ателие, в което се забавляваха, рисуваха и декорираха тиквички. За своята креативност и прецизно изпълнение те получиха награда за най-интересно представена творческа идея в рамките на фестивала - ваучер на стойност 300 лева за покупки в книжарница "М-Прес" ООД.

Кампания за популяризирането на немски език и мотивирането на млади хора да преподават езика

От началото на учебната 2019/2020 година Гьоте Институт започна кампания за популяризирането на немски език и мотивирането на млади хора да преподават езика. Учители по немски език споделят своя опит като преподаватели по езика чрез интервюта и клипове.

В рамките на кампанията г-жа Радослава Стоянова - учител по немски език в СУ "Васил Левски", се включи като посредник на Гьоте Институт. С нея бе проведено интервю, което, заедно със снимков материал, ще бъде поместено в новинарския сайт actualno.com. Подробности за инициативата, както и играта за ученици "Mein Deutschlehrer ist cool" (Моят учител по немски е як) могат да се намерят на сайта на Гьоте Институт

Виж интервюто с Радослава Стоянова ТУК

Ден на европейските езици в училище

С различни изяви беше отбелязан Денят на европейските езици (26 септември) в отделните класове.
Силвия Петкова, Преслава Добрева и Стефани Христова от 8Б клас и Пресияна Ганева от 9Б клас бяха подготвили късмети, пожелания, скоропоговорки и послания на различни езици, които раздаваха на главния вход преди часовете

Учениците от VI клас с преподаватели Албена Маркова и Айлин Байрактарова проведоха викторини. VIВ клас написаха листчета с любимите си думи на английски език и ги залепиха на дъската в часа на Даниела Христова.
IXА клас получиха информация и се запознаха с езикови факти във връзка с европейските езици, като проведоха и викторина.  IXБ клас споделиха с другите езикови паралелки любими думи на немски език. Г-жа Ташкова запозна XБ клас с мястото на българския език в семейството на славянските езици. Учениците на г- жа Христова, които изучават немски като втори чужд в XIА и XIIА клас изговаряха най- дългата дума на немски език и се упражняваха със скоропоговорки. Учениците наг- жа Вълчева от XIIА клас получиха информация и езикови факти.

СУ "В. Левски" – иновативно училище от новата учебна година

СУ "Васил Левски" е включено Списъка на иновативните училища в България за учебната 2019/2020 година, утвърден от Правителството с решение №479/05.08.2019 г.
113 са новите училища в този списък от общо 395 иновативни училища от 133 населени места (111 общини в 28 области), одобрени от Комисията за иновативните училища, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. Нашето училище е единственото училище от Община Севлиево, а за област Габрово са 6.
Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.
Името на проекта, с който СУ "Васил Левски" – Севлиево кандидатства за иновация, е "Наука на сцената". Основната цел на нововъведението е насочване интереса на учениците към природните науки, както и до по-голямата им научна грамотност. Това ще бъде постигнато за 4-те години и ще бъдат обхванати около 150 ученици от II до XII клас и 12 учители. Ще бъдат формирани групи за дейности по интереси, чрез които да се повиши нивото на образованието от STEM (science, technology, enginnering, mathematics) дисциплините, като основна област на човешкото познание и като бъдеща кариера. Иновацията ще даде възможност учителите, в ролята на ментори, прилагайки холистичен подход в обучението по природни науки, да провокират учениците да учат практически, чрез преживяване, да бъдат изследователи, да предлагат решения на поставени казуси, да си сътрудничат и да имат позиция към глобални екологични проблеми. Учениците да имат преносими умения, чрез които да бъдат адаптивни към бъдещите професии.
Мотивите на ръководството да кандидатства за иновацията са свързани с това, че училището от 2008 г. е организиратор на Националния фестивал "Наука на сцената", в който учителите и учениците му имат възможност да демонстрират своите проектни предложения в областта на природните науки и математиката.
Чрез иновацията учениците ще могат да се подготвят практически да разработват интересни проекти за участие в: Седмицата на природните науки в училище; Националните състезания - Ключови компетентности по природни науки, Природни науки и екология, "Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" на Фондация "Еврика", Наука на сцената; Google Sience fair; летните програми на Space Camp Turkey (до сега 14 възпитаници на гимназията са преминали през летните програми, а Сезен Ходжа беше вторият български тренер там). Иновацията ще включи ученици и от паралелките с профили "Природни науки" и "Математически", с прием след VII-ми клас. Иновацията ще бъде подкрепена и от ефективното използване на възможностите на модерните образователни технологии. От 2017 г. се внедрява Google G suite за образованието. Всеки учител има собствен профил. 40% от учениците на СУ "Васил Левски" (5-10 кл.) имат профили и работят в Classroom по някои учебни предмети. Облачните технологии позволяват лесна комуникация между екипа на училището и го причисляват към Училищата в облака.

Тържествено откриване на новата 2019/2020 учебна година

С издигане на националния флаг, посрещане на училищното знаме и кратка празнична програма, подготвена от наши ученици под ръководството на госпожа Ваня Ангелска - старши учител по музика, и госпожа Марияна Иванова - старши учител по български език и литература, стартира новата учебна 2019/2020 година.
С букети, усмивки и лятно настроение учениците от СУ "В. Левски" изпълниха училищния двор на 16 септември – първия учебен ден. Официални гости на тържеството бяха: Иглика Събева – депутат в Народното събрание, д-р Иван Иванов – кмет на Община Севлиево, г-жа Емилия Ангелова – старши експерт в РУО Габрово, г-жа Марияна Петрова – председател на Училищното настоятелство при СУ "„В. Левски", г-жа Десислава Кънева – председател на Обществения съвет към училището.
Под звуците на химна знамето издигнаха изявените ученици Аксел Кочум -11а, Цветелин Дончев - 9а и Стефани Христова - 8б клас.
Водещите приветстваха с "Добре дошли" първокласниците, които за първи път ще прекрачат прага на училището, както и осмокласниците в трите профилирани паралелки: математическа с английски език, природни науки с немски език и предприемачество с руски език. С гордост водещите обявиха, че от тази учебна година СУ "В. Левски" вече е едно от иновативните училища в областта на природните науки. Съобщиха и новината, че се преминава изцяло на електронни дневници.
Директорът на училището г-н Тома Томев поздрави учениците и им пожела успешна учебна година, всеки от официалните гости също приветства учениците от най-голямото в област Габрово училище, а г-жа Марияна Иванова прочете получените поздравителни адреси. Песните, подготвени от децата на г-жа Ваня Ангелска от клуб "Музикална лаборатория" и стиховете за учението и успеха, подбрани от г-жа Марияна Иванова, създадоха празнично настроение на децата и те с възторг аплодираха изпълнението на "Аз съм българче"от малката Петя.
След поздрава на г-жа Костадинова – майка на първокласник, и водата от менчето, плисната от директора за здрава и успешна учебна година, настъпи най-вълнуващият момент на празника – всеки дванадесетокласник поведе по двама първокласници и заедно минаха през окичената с цветя шестица на входа на училището. Така показаха, че има на кого да предадат щафетата и че в училището е жива идеята за приемственост и общност!