ГАЛЕРИЯ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

         26 СЕПТЕМВРИ, 2020 ГОДИНА
         ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ


Представлявани от 47-те държави членки на Съвета на Европа 800 милиона европейци се насърчават да изучават повече езици както в училище, така и извън него. Съветът на Европа окуражава многоезичността на континента с убеждението, че езиковото многообразие е средство за постигане на по-добро междукултурно разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на Европа.
Традиционно ЕКК "Чужди езици" в СУ "Васил Левски" отбелязва Деня на езиците с инициативи в паралелките с интензивно чуждоезиково обучение - беседи, презентации, танци.
Във второто голямо междучасие в петък (25.09. 2020), г-жа Р, Стоянова, учител по немски език, г-жа Г. Рачева, учител по руски език и Борислав Маринов, ученик от XIIБ клас подредиха кът с книги, снимки и предмети, илюстриращи трите езика, изучавани в училище.
Учениците можаха да си вземат весели цветни листчета с думи на английски, немски и руски с превод, предоставени от г-жа Валя Събчева, педагогически съветник. Учителката по английски език, г-жа Снежана Цонкова подбра актуални, съвременни песни на трите езика, които звучаха на рекламния монитор в коридора и спечелиха вниманието на минаващите.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ - 26.09.2020Г. jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v6.1