ГАЛЕРИЯ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

         ЮНИ, 2020 ГОДИНА
        ПОСЛЕДЕН ЧАС ЗА НАШИТЕ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ


Учителите на четвъртите класове от СУ “Васил Левски“, с много обич и вълнение, за последен път събраха учениците си, за да им пожелаят успех в пети клас и да им връчат удостоверенията за завършен начален етап на основно образование и наградите от ръководството.
“Неусетно изминаха четирите години определени ни да бъдем заедно. Пътят извървяхме стъпка по стъпка, урок след урок. Знаем, че сте подготвени да продължите напред, защото се учихме взаимно – ние учихме Вас, а Вие – нас.“ - споделиха класните ръководители на четвъртокласниците.
На добър час, деца!

2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници 2020, Последен час за нашите четвъртокласници jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v6.1