ГАЛЕРИЯ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

         9 МАЙ, 2019 ГОДИНА
         ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"


По традиция СУ "Васил Левски" отбеляза 9-ти май - Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление. Тазгодишната организация по повод Деня на самоуправлението бе поверена на членовете на Ученическия съвет, които изготвиха плакат, за да информират учениците какви ръководни позиции могат да заемат.
За 10-та поредна година ученици заемат местата на учители и на членове на ръководството. В тазгодишната "размяна на позиции" участие взеха както представители на Ученическия съвет, така и други възпитаници на училището. Задължително условие е мястото на г-н Тома Томев - директор на СУ "Васил Левски", да бъде заето от изявен дванайсетокласник. За другите позиции няма изисквания. Директорското място беше поверено на Ирена Георгиева от 12"б" клас. Останалите позиции бяха разпределени така:
- заместник-директор по учебната дейност - Ивелина Белоева, 10 "а" клас ;
- заместник-директор по административно-стопанската дейност - Веселин Конов, 11"а" клас;
- технически изпълнител - Борислав Маринов, 10"б" клас;
- педагогически съветник - Елица Иванова, 9"б" ;
- касиер - Зорница Йонкова, 10"а";
- домакин - Преслава Куртева, 10"а";
- ръководител направление ИКТ - Стефани Тотева, 10"б".
В края на "работния ден" педагогическият съветник на деня, Елица Иванова, организира анкета, в която се включиха всички участници в Деня на самоуправлението. Въпросите в анкетата бяха:” Каква позиция заемате?; Какво Ви накара да изберете тази позиция?; Оправдаха ли се очакванията Ви за тази позиция?; Бихте ли участвали в Деня на самоуправлението следващата година?” По отговорите на учениците може да се съди, че водещият мотив за избора им на позиции е предизвикателството да се срещат с друга среда. Учениците споделиха , че са развили умения за работа в екип и са уловили спецификата на длъжността, която са изпълнявали. Всички участници в ученическото самоуправление получиха благодарности от ръководството на училището и членовете на екипа, които заместваха, както и почетни грамоти от директора на училището.
Денят на ученическото самоуправление беше отбелязан и в класните стаи. По време на учебните часове ученици заместваха учители. Най-активно взеха участие учениците от 9"в" клас. Г-жа Димитринка Пенева беше заместена от Мерал Мастик. Учителят по история - Пламен Пенчев - от Симона Маламова. Сайнем Кулаали влезе в в ролята на учителя по изобразително изкуство Иван Денчев. Г-н Христо Метев беше заместен от Кристиана Николова. 10"а" клас също взеха активно участие. Йозлем Юмерова зае мястото на г-жа Ивета Кръстева и преподава на своите съученици по химия, а Аксел Кочум - по история, вместо г-н Георги Йонков. Ивайло от 8"б" клас влезе в ролята на учител по биология, заемайки мястото на госпожа Радка Николова, а Мерал от 8"б" и Гергана от 8"а" заместиха г-жа Даниела Йорданова по български език и литература.
Преслава Куртева, XА клас, Клуб Журналист

6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 6 МАЙ 2019, ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v6.1