ГАЛЕРИЯ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

         30 ЯНУАРИ, 2019 ГОДИНА
         БЕСЕДА ЗА ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА ЦАР БОРИС ІІІ


На 30 януари в галерия "Видима" беше изнесена беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ. Тя бе съпроводена от изложба на автентични предмети и снимки от периода. Румен Гатев – ученик от Х "б" клас в нашето училище и носител на първа награда в конкурса "Вазова България", бе лектор на беседата.

2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ 2019 - Беседа за живота и делото на цар Борис ІІІ