ГАЛЕРИЯ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

         20 - 26 ОКТОМВРИ, 2018 ГОДИНА
         МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО


В периода 20-26.10.2018 година група от 10 ученици от 9 и 10 клас, изучаващи немския като първи чужд език, посетиха гимназия Раублинг в град Раублинг, провинция Бавария, Германия, заедно с тяхната преподавателка по немски език Радослава Стоянова.
Това бе поредният обмен между ученици от нашето училище и ученици от немската гимназия, осъществено въз основа на партньорството между двете училища. Освен възможността да общуват на немски в реална среда нашите ученици останаха доволни от запознанствата, видяните забележителности, посещенията на часовете в училището в Германия.
За повече информация виж ТУК доклад на Радослава Стоянова - ръководител на групата, старши учител по немски език в СУ "Васил Левски"

2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО 2018, МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ОБМЕН - ГИМНАЗИЯ РАУБЛИНГ, РАУБЛИНГ, ГЕРМАНИЯ И СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО