ГАЛЕРИЯ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

         05 ОКТОМВРИ, 2018 ГОДИНА
         ДЕН ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА "ТВОЯТ ЧАС", ГАБРОВО


На 05.10.2018г. група изявени ученици от СУ "Васил Левски" гр. Севлиево участваха в информационния ден за отчитане на резултатите и изпълнение на целите на проекта "Твоят час" в Ритуалната зала на Община Габрово. Представянето на проектните дейности започна с богата изложба във фоайето на Общината, в която участници в проекта показаха мини експозиции с ръчно изработени от тях произведения. Всички гости имаха възможността да ги разгледат и да изкажат своите поздравления към творците на влизане в залата.

Преслава Куртева, Клуб "Журналист"

2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 2018 ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА