ГАЛЕРИЯ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

         26 ДЕКЕМВРИ, 2018 ГОДИНА
         КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП


На 18.12.2018 г. в Актовата зала на училището ни, се проведоха два концерта за децата от начален етап.
Първият бе насочен към учениците от I и II клас, а вторият за малко по-големите - от III и IV клас.
Празникът премина под мотото "Дядо Коледа търси талант".

2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП 2018, КОЛЕДА В НАЧАЛЕН ЕТАП