СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

На тази страница ще намерите всичко необходимо за подготовката и явяването ви на държавните зрелостни изпити.

 

Държавни зрелостни изпити 2017 година

 

ЗАПОВЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ през учебната 2016/ 2017 г. (ДАТИ за провеждане на ДЗИ и ГРАФИК на дейностите за организацията на ДЗИ) ТУК

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити ТУК

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 74 от 14.09.2007 г., в сила от 14.09.2007 г.) ТУК

 
МАЙСКА СЕСИЯ - 2017 ГОД.
СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ - 2017 ГОД.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:
Български език и литература
- 19 май 2017 година
Втори държавен зрелостен изпит
- 22 май 2017 година
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:
Български език и литература
- 28 август 2017 година
Втори държавен зрелостен изпит
- 29 август 2017 година
 
В ПОМОЩ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЗА МАТУРАТА ПО БЕЛ

 

 

В подготовката си за Държавния зрелостен изпит по български език и литература може да използвате мултимедийното помагало, разработено от учител по БЕЛ в нашето училище.
В помагалото ще откриете всичко необходимо за вашата отлична реализация на изпита:
- учебно-изпитнa програмa;
- автори и творби от учебно-изпитнaта програмa;
- литературна теория и анализи;
- помагала и тестове;
- богата аудио-библиотека с произведенията за изпита.
ПОСЕТИ МУЛТИМЕДИЙНОТО ПОМАГАЛО СЕГА!
При подготовката си за изпитите може да използвате следните образователни сайтове, разработени и поддържани от наши преподаватели:
Oбразователен сайт по БЕЛ My School BEL
СТРАНИЦА НА МОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ТУК