ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

За учебната 2019/2020 г. СУ "Васил Левски" ще приема ученици в трите образователни степени:

начална (прием на ученици в първи клас)
прогимназиална (прием на ученици в пети клас)
гимназиална (прием на ученици след завършен седми клас)